Kato

Kato

Kato

Biography

Kato hrá drum and bass od roku 1999 a po začiatkoch na svojich rezidentných lokálnych parties s house DJom Cheeba, sa roku 2000 stal členom zoskupenia Drumatique a vzápätí už pod touto značkou vystúpil na najväčšom festivale Pohoda. Nasledovali hrania vo väčšine slovenských a ceskych klubov a na všetkých domácich známejších akciách,ale napr. aj na akciach v susednom rakusku ..

Roku 2002 začína v rodnom Partizánskom spoluorganizovať party [[[TRIDENT, ktorá sa postupom času stáva jednou z najobľúbenejších drum and bass eventov, prinášajúca tie najväčšie svetové mená. Momentálne je to najstaršia pravidelne fungujúca party na Slovensku, nestracajúca na svojej popularite aj po toľkých rokoch! Značka [[[TRIDENT sa takto pretransformovala do čoraz známenšieho pojmu na scéne a popri bookovani vlastných djs organizuje dcérske parties po okolí dokonca i viacero významných open airov: LET IT ROLL Slovakia OA, Solid OA, Trilogic OA, LET IT ROLL Slovakia * winter edition *

V KATOvom bagu sa objavujú vždy úplne čerstvé novinky, ktoré s chuťou radí do svojich sviežich setov. Je známy svojimi hraniami s častým doprovodom rôznych MCs, s pomedzi ktorých najužšie spolupracuje so svojím dvorným ostravským Mc Tweety Twizta, ktorý sa objavuje pri jeho vystúpeniach čoraz častejšie.

Momentálne KATO však posúva umeleckú hodnotu svojich vystúpení ešte ďalej. Začína sa totiž pomaly rodiť exkluzívny projekt (Katoklysma) DJských setov, doprevádzaných živými bicími od bubeníka menom ZUBO, ktoré sú takto napĺňané neskutočnou energiou a výbušnosťou….

DJ KATO ENGLISH PROFILE

Kato plays drum and bass since 1999, after the beginnings on his resident local parties with house DJ Cheeba, he became a member of the group Drumatique in year 2000. Immediately after that he appeared on the biggest Slovak festival “Pohoda”, followed by playing in most Czech and Slovak clubs, the better-known local parties but also on events in neighboring Austria and Ireland …

In the year 2002, he starts to co-organize party in his hometown Partizánske called [[[TRIDENT, which has over time become one of the most popular drum and bass events, bringing the world’s biggest names. Currently it’s the oldest regularly-functioning party in Slovakia, not losing its popularity even after so many years! [[[TRIDENT thus transformed into a more known mark of the scene and along their own DJ bookings it organizes subsidiary parties everywhere around, and even more important open air events: LET IT ROLL Slovakia OA, Solid OA, OA Trilogic, LET IT ROLL Slovakia * winter edition *

Kato’s bag always holds fresh news, which he happily mixes in his fresh sets. He’s also known for common accompaniment of various MCs, with whom among, the closest relationship is with the courteous Ostrava Mc Tweety Twizta that appears in his gigs more and more.

Currently, KATO pushes his artistic value of performances even further as the new exclusive project is born. DJ sets, escorted by live percussion from drummer named ZUBO which are filled with unbelievable energy, that’s “Katoclysma”.

Booking

Agency: TRIDENT.sk


Email: booking@trident.sk