PREDSTAVUJEME ČASOVÝ LINE-UP NA HOSPITALITY SLOVAKIA!

PREDSTAVUJEME ČASOVÝ LINE-UP NA HOSPITALITY SLOVAKIA!

V prvom rade vám [[[Trident crew praje šťastné prežitie Veľkonočných sviatkov, dievčatám veľa vody a chlapcom šťastnú ruku pri “kopaní” kalištekov.

Zároveň si vás dovoľujeme oboznámiť s presným časovým rozpisom jednotlivých vystúpení na HOSPITALITY Slovakia v podaní tých najväčších mien z Hospital records a zo sveta. Tešíme sa na vás a na kvalitné hudobné výkony. Nech sa páči priatelia!

hospitality2015-lineup-flyer-1428228697

6 apríl 2015 Novinky

Facebook